Seu Electrònica

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs posa a disposició de la ciutadania i de les empreses un espai electrònic i punt d’accés per realitzar gestions públiques, sense horaris ni necessitat de desplaçar-se, fent-ho amb la màxima seguretat i amb un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquesta oficina virtual resta oberta els 365 dies de l’any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. D’aquesta manera se n’assegura la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s’hi gestionen.

Des d’aquí podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions ofertes des del Consorci del Campus Diagonal-Besòs.

Atenció a la ciutadania

Instància genèrica
Sol·licituds d’accés a la informació pública
Queixes, suggeriments i propostes
Exercici del dret d’accés
Exercici del dret de rectificació
Exercici del dret d’oposició
Exercici del dret de cancel•lació

Dades de Contacte