Galeria del Campus Diagonal-Besòs

Imatges

Vídeos

Presentació del Campus
Diagonal-Besòs

Prototips de Regeneració Urbana a la parcel·la LM

Ecosistema del Campus
Diagonal-Besòs