Gestió Econòmica i Administrativa

Pressupostos anuals

Pressupost Anual 2022

Comptes anuals i memòries justificatives

Informes d’auditoria de comptes

Informes de fiscalització d’òrgans de control extern

…..

Patrimoni

Subvencions i ajuts en curs i atorgats pel CCDB

Dades de contacte