Parc del Campus

El parc del Campus Diagonal-Besòs es va obrir el mes de març de 2021. Aquesta zona verda, de més de 20.000 m2, s’ha desenvolupat a la parcel·la P1 amb l’objectiu de connectar els barris de Besòs i Maresme de Barcelona i de La Mina de Sant Adrià, el Port Fòrum i el Campus, i s’ha convertit en la principal zona verda i de lleure. Està ubicat al final de la Rambla de La Mina i, juntament amb la millora dels pas actual sota la Ronda Litoral, connecta el Campus amb el Parc de la Pau.

L’objectiu de la urbanització ha estat ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa. El projecte ha unit la Rambla de La Mina amb l’àmbit del Port Fòrum per dins del nou parc, millorant el pas per sota la Ronda Litoral cap als carrers de la Pau i l’avinguda de Francesc Botey.

Dades de contacte