Edicifi C i I : Recerca

Als edificis de recerca (C), amb 5.750 m2 de superfície, i (I), amb 6.330 m2, s’hi han situat els grups i centres de recerca. L’edifici C acull diversos grups de recerca en energia, materials i nanotecnologia i una part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

A l’edifici I s’hi ubiquen grups de recerca, alguns dels quals treballen en l’àmbit de l’enginyeria de materials i en enginyeria química. A més, acull a la planta -1 la major part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

Dades de contacte