Edifici E

Projecte en marxa

Aquesta és una parcel·la qualificada com a zona d’activitat econòmica i compta amb un sostre edificable de 7.235 m2. Aquest mes d’abril de 2022 s’hi ha iniciat les obres per ubicar-hi un edifici destinat a petites i mitjanes empreses, startups i espais de cotreball. El projecte proposa un format de cotreball on es puguin instal·lar emprenedors i altres professionals, compartint els espais comuns per fomentar el treball multidisciplinari i la feina en xarxa.

S’ha adjudicat el contracte per a la construcció, gestió i explotació d’aquest edifici a la UTE catalana Triple Hèlix, a qui s’ha cedit el sòl durant 75 anys. Es preveu que les obres tindran una durada aproximada de 24 mesos.

El futur edifici tindrà capacitat per acollir fins a unes 700 persones. Es preveu que en la construcció de l’edifici hi participin un total de 800 treballadors, amb uns 120 treballadors/dia en els moments de màxima activitat constructiva. El pressupost per construir l’edifici és de 16 milions d’euros.

Dades de contacte