Edifici L/M

La parcel·la L/M disposa d’un aprofitament de 12.150 m2 destinat a la clau 22LT (equipaments comunitats i dotacions d’àmbit metropolità) i un aprofitament de 8.500 m2 a la clau 7c (equipaments comunitats i dotacions d’àmbit metropolità). L’objectiu és l’impuls conjunt d’ambdós espais.

L’edifici L/M del Campus Diagonal-Besòs és l’edifici d’impuls públic en la resposta a la demanda social a moltes iniciatives d’innovació a l’entorn de l’energia i la sostenibilitat. Amb l’edifici es vol crear un HUB d’economia circular, basat en energia i materials i com a espai per la transferència del coneixement i la mobilització d’economia social i verda.

Alguns dels usuaris previstos per a aquest espai són: la Fundació Politècnica de Catalunya, creada per la UPC per al foment i per a la promoció de les activitats de formació permanent; incubadores, empreses d’economia verda i punt d’atenció a la ciutadania en el marc de Barcelona Activa que proporcionin l’espai per poder crear empreses del sector de la sostenibilitat per impulsar i complementar la transició energètica, i la comercialitzadora d’energia pública Barcelona Energia (que depèn de TERSA) com a eina que permeti una gestió integrada de la generació elèctrica.

Dades de contacte